Μίσθωση Ακινήτου για στέγαση Κ.Α.Π.Η. 20 μέρες πριν από τις εκλογές!!!

k3

Θέμα 12ο:Μίσθωση Ακινήτου για στέγαση Κ.Α.Π.Η.
20 μέρες πριν από τις εκλογές!!!
Μήπως καθυστερήσατε λίγο;;;

k3